Vi använder cookies och annan data i statistiksyfte och för funktionalitet såsom kundvagn mm. på sidan.
Genom att fortsätta använda webbutiken accepterar du vår dataskyddspolicy.
Radiostyrt, Radiostyrda flygplan, radiostyrda bilar, radiostyrt, RC
 
radiostyrt rc Kundinloggning     Kundvagn     Till kassan    * Låga priser * Snabb & billig frakt * Enkel och säker betalning


RC Tillverkare


Sök radiostyrt


RC Butik - Radiostyrt » 
Utskrift: Skriv ut

Allmänna Villkor
Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av alla Radiostyrda-modeller.se:s produkter och tjänster såsom t.ex. rc produkter, tillbehör och reservdelar (nedan kallade Produkterna) av Radiostyrda-modeller.se, org-nr 550517-6643, (nedan kallat Radiostyrda-modeller.se), om annat inte särskilt överenskommits mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Radiostyrda-modeller.se. Vid försäljning till konsument tillämpar Radiostyrda-modeller.se de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Beställning
Beställning av Produkterna sker via Radiostyrda-modeller.se:s webbshop www.Radiostyrda-modeller.se, telefon, chat eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när Radiostyrda-modeller.se bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Radiostyrda-modeller.se förbehåller sig för fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Radiostyrda-modeller.se:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Radiostyrda-modeller.se rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om produkt i Radiostyrda-modeller.se:s sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Radiostyrda-modeller.se ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.
Kunden är skyldig att följa angivna åldersgränser som finns för de produkter kunden beställer. 18 årsgräns gäller för alla produkter med soft-airgun.

Leveransvillkor
Radiostyrda-modeller.se levererar med postpaket eller brev. Kunden står för kostnaden av leveransen samt eventuellt extra avgifter och liknande. Om leveransen skall ske till annat land än Sverige äger Radiostyrda-modeller.se rätten att ta betalt för fraktkostnader överstigande den inräknade leveranskostnaden innan leverans sker.

Om leveransförsening uppstår meddelar Radiostyrda-modeller.se Kunden detta genom e-post, alternativt genom Kundens personliga leveransstatussida. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen via e-post. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, exempelvis då Radiostyrda-modeller.se:s leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Radiostyrda-modeller.se. Radiostyrda-modeller.se förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Radiostyrda-modeller.se ansvarar för transportrisken, dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten till Kundens postutlämningsställe. Kunden står för risken samt kostnader vid eventuell retur till Radiostyrda-modeller.se.

Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador till Radiostyrda-modeller.se inom 3 arbetsdagar från det tillfälle att godset emottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera varans skick snarast efter mottagande av gods. Kunden skall även behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Priser och betalning
På Radiostyrda-modeller.se:s hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt, samt andra skatter och pålagor. Betalning sker via Sveas betaltjänster. I händelse av att Radiostyrda-modeller.se inte emottar betalning från kund beroende på spärrat kort eller att kort/konto saknar täckning eller liknande äger Radiostyrda-modeller.se rätt att begära betalning på annat sätt. Om vara levererats och betalning uteblivit äger Radiostyrda-modeller.se rätten att lämna över ärendet till inkasso.

Betalningssäkerhet
Radiostyrda-modeller.se garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds via Radiostyrda-modeller.se:s webbshop är säkra.

Sekretess och säkerhet
I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Radiostyrda-modeller.se lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Radiostyrda-modeller.se dokumenterar även all kommunikation som Radiostyrda-modeller.se har med Kunden via e-post, Detta för att tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Radiostyrda-modeller.se.

Radiostyrda-modeller.se kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Garanti och reklamationsrätt
Radiostyrda-modeller.se säljer alla produkter med ett års garanti, enligt Konsumentköplagen.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabriaktionsfel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid felaktig användning eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan.

Kundens orderbekräftelse och ordersedel gäller som garantibevis.

Ångerrätt och öppet köp
Kunden har alltid minst 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot varan. Kunden skall själv betala returfrakten.
Kunden har alltid fraktrisken vid en retur av något slag. Varan skall förpackas väl och om möjligt i orginalförpackningen.
Om en vara returneras i annat än nyskick komplett med förpackning och förbrukningsmaterial görs ett återställningsavdrag på minst 20% av varans kostnad. Avdraget avstås om varan returneras i oförändrat skick.
Ångerrätt gäller inte beställningsvaror om inte annat anges i varans beskrivning.
Vid utnyttjande av ångerrätten kan kunden använda ånger/öppet köp blanketten som bifogades vid köpet.
Ångerblankett finns även för utskrift här.
Du kan också välja att använda Konsumentverkets standard-blankett som du hittar här.

Återbetalning/Kreditering
Radiostyrda-modeller.se betalar tillbaka erlagt köpbelopp, avdraget eventuell återställningsavgift eller dylikt.
En återbetalning/kreditering sker i första hand till det ursprungliga betalsättet, vilket normalt sker inom 30 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur. Vid retur återbetalas inte tilläggstjänster så som retur-, faktura- eller fraktkostnad, vi förbehåller oss rätten att göra avdrag för de förhöjda kostnaderna.

Ej fullföljd order
Om kunden inte fullföljer betalningen för order allternativt avbeställer order äger Radiostyrda-modeller.se rätten att ta ut en i kassasystemet angiven administrativ avgift. Om avgiften inte betalas äger Radiostyrda-modeller.se rätten att lämna över ärendet till inkasso.

Avbeställning
Kunden skall alltid avbeställa hela eller del av order via Radiostyrda-modeller.se kundsupport. Kunden skall ange sitt order id vid avbeställning. Avbeställning skall ske via:
support.

Okynnesbeställningar
Alla okynnesbeställningar polisanmäles.

Serviceärenden
Vid serviceärenden och garantiärenden skall Kunden i första hand kontakta Radiostyrda-modeller.se. Fabrikationsfel skall konstateras av Radiostyrda-modeller.se, varpå Kunden erhåller reservdelar alternativt ny produkt. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning skall betalas av Kunden, i enlighet med konsumentköplagens eller köplagens regler.

Radiostyrda-modeller.se skall inte hållas skadeståndsskyldig för något fall där en av kunden köpt vara orsakar skada på person eller fast eller lös egendom direkt eller indirekt. Kunden ansvarar själv för att produkten används på ett säkert och korrekt sätt. Kunden ansvarar även för kontroll av varans funktionalitet inför varje användningstillfälle. Radiostyrda-modeller.se skall inte hållas ansvarig för fel som uppstår som följdeffekter av användande av vara med fabrikationsfel.

Datalagring och integritet
Våra regler och uppgifter om datalagring och integritet, klicka här.

Lagval
På dessa allmänna villkor skall svensk rätt tillämpas.

Vid frågor eller funderingar om Radiostyrda-modeller.se:s allmänna villkor kontaktas kundtjänst på support.


 


RC frakt

Köp RC säkert


RC Nyhetsbrev

E-post:

 Beställ
 Avbeställ